Tarihçe

18.01.1990’da İTÜ Arşiv Yönetmeliği kabul edildi. 30.03.1990’da Resmi Gazete’de yayınlandı. 12.04.2007 İTÜ Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği kabul edildi.