Bağlantılar

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğretim Kurumu

Yerli arşivler

TBMM Arşivi

http://www.tbmm.gov.tr/arsiv.htm

İçişleri Bakanlığı Arşivi

http://imid.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1015

 

Eğitim Kurumları

Marmara Üniversitesi

http://fef.marmara.edu.tr/index.php?bolum=6

İstanbul Üniversitesi

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/bolum_sayfasi/bilgi_belge_yonetimi_bolumu.htm

Hacettepe Üniversitesi

http://www.bby.hacettepe.edu.tr/

Ankara Üniversitesi

http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/

Atatürk Üniversitesi

http://www.atauni.edu.tr/#birim=bilgi-ve-belge-yonetimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

http://www.ybu.edu.tr/insanvetoplum/bilgi-belge/

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

http://bilgibelge.medeniyet.edu.tr/tr

Çankiri Karatekin Üniversitesi

https://bilgibelge.karatekin.edu.tr/

Kastamonu Üniversitesi

https://fef.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bolumler/anamenu-bolumler-bby-tr

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

http://kadirlisbbf.osmaniye.edu.tr/

Yakın Doğu Üniversitesi

https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi/bolumler/bilgi-ve-belge-yonetimi-bolumu/?lang=tr

Sivil Toplum Kuruluşları

Türk Arşivciler Derneği

http://www.arsivder.org.tr/

Türk Kütüphaneciler Derneği

http://www.kutuphaneci.org.tr/

   İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı         http://www.library.itu.edu.tr/anasayfa

Mimarlar Odası                                      http://www.mo.org.tr/kutuphane/

Mühendisler Odası                              https://www.tmmob.org.tr/

Makine Mühendisleri Odası    https://www.mmo.org.tr/merkez/bilgi-edinme

Elektrik Mühendisleri Odası        http://bbm.emo.org.tr/

İnşaat  Mühendisleri Odası    http://www.imo.org.tr/ekutuphane/?sube=0