BİRİMİMİZDEKİ EVRAKLAR

 BİRİMİ  YILLARI  ADEDİ
 İnşaat Fakültesi  1945 - 2005  10202 
 Mimarlık Fakültesi  1945 - 1978  1642
 Maden Fakültesi  1969 - 1975  607 
 Kimya - Metalurji Fakültesi  1969 - 1975  746
 Fen Bilimleri Enstitüsü  1948 - 2002  16687
 Sosyal Bilimler Enstitüsü  1976 - 2003  4307
 Nükleer Enerji Enstitüsü  1962 - 1995  726
 Teknik Okul - MMF  1957 - 1982  8323 
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  1945 - 1999  1477 
 Meslek Yüksek Okulu  1997 - 2011  1120
 Hukuk Müşavirliği  1991 - 2001  1318 
 Personel Dosyaları  1930 - 1981  441
 Yönetim ve Senato Kurulu Kararları  1944 - 2007  194
 Senato Kurulu Kararları  1946 - 2010  92
 Elektrik - Elektronik Fakültesi  1946 - 1970  675

 


 YILLARI  TOPLANTI
 İTÜ Tedris Meclisi Kararları  1929 - 1944  1 - 250
 İTÜ İdare Meclisi Kararları  1929 - 1940  1 - 274

 
 İTÜ YÖNETİM KURLU KARARLARI  İTÜ SENOTO KURULU KARARLARI
 YILLARI  TOPLANTI  YILLAR  EKSİK YILLAR
 1946 - 1967  1 - 732  1946 - 1972  1973
 1976 - 1981  1055 - 1267  1974 - 1976  1977
 1981 - 2010  461 - 880  1979 - 2010  1978

 İTÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI
 DÖNEMİ  KONUŞMACI
 1948 - 1949  Prof. Dr. İng. Hamdi Peynircioğlu
 1951 - 1952  Ord. Prof. Dr Emin Onat
 1952 - 1953  Ord. Prof. Dr. M. Emin Onat
 1953 - 1954  Prof. Dr. Ahmet Özel
 1954 - 1955  Prof. Dr. Mustafa Santur
 1956 - 1957  Ord. Prof M. İlhami Cıvaoğlu
 1957 - 1958  Prof. Dr. Mustafa İnan
 1959 - 1960  Prof. Fikret Narter
 1960 - 1961  Prof. Fikret Narter
 1961 - 1962  Prof. Fikret Narter
 1962 - 1963  Prof. Dr. Hikmet Binark
 1963 - 1964  Prof. Dr. Hikmet Binark
 1963 - 1964  Prof. Lami Eser
   (Teknik Okul Talebe Birliğinin 11. Açılış Konuşması)
 1964 - 1965  Prof. Dr. Said Kuran
 1965 - 1966  Prof. Dr. Said Kuran
 1966 - 1967  Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu
 1967 - 1968  Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu
 1987 - 1988  Prof. İlhan Kayan
 1989 - 1990  Prof. İlhan Kayan
 1990 - 1991  Prof. İlhan Kayan
 30.07.1991  Rüştü Kazım Yücelen (Sanayi ve Ticaret Bakanı)
 30.07.1991  Sadettin Karaerkek
 (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
 1991 - 1992  Prof. İlhan Kayan
 1992 - 1993  Prof. Dr. Reşat Baykal
 1993 - 1994  Prof. Dr. Reşat Baykal
 1996 - 1997  9 Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fethi İdiman
 1999 - 2000  Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
 2006 - 2007  Prof. Dr. Faruk Karadoğan

 İTÜ KILAVUZLARI
 DÖNEMİ  KONUSU
 1948 - 1949  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1950 - 1951  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1946 - 1956  Yıllarında İTÜ
 1958 - 1959  Guide Of The Technical University Of İstanbul
 1960 - 1961  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1961 - 1962  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1962 - 1963  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1964 - 1965  Guide Of The Technical University Of İstanbul
 1965 - 1966  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1966 - 1967  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1973 - 1974  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1974 - 1975  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1975 - 1976  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1976 - 1977  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1976 - 1977  Müh. Mim. Fakültesi Kılavuzu
 1977 - 1978  Müh. Mim. Fakültesi Kılavuzu
 1978 - 1979  Müh. Mim. Fakültesi Kılavuzu
 1977 - 1978  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1978 - 1979  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1980 - 1982  İstanbul Technical University Catalog
 1984 - 1985  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1985 - 1986  Öğretim Yılı İTÜ Kılavuzu
 1984 - 1985  Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Bölümler, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kılavuzu
 1985 - 1986  Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Bölümler, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kılavuzu
 1986 - 1988  İstanbul Technical University Catalog
 1989 - 1993  İstanbul Technical University Catalog
 2000 - 2001  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Catalog

 İTÜ GÜNLERİ  İTÜ YILLIKLARI
 1957 - 1958 İTÜ günü  İTÜ  210 .yılı ( 1983 )  İTÜ  224 .yılı ( 1997 )
 1959 - 1960 İTÜ günü  İTÜ  212 .yılı ( 1985 ) İTÜ  225 .yılı ( 1998 )
 1960 - 1961 İTÜ günü  İTÜ  213 .yılı ( 1986 ) İTÜ  226 .yılı ( 1999 )
 1961 - 1962 İTÜ günü  İTÜ  214 .yılı ( 1987 ) İTÜ  227 .yılı ( 2000 )
 1962 - 1963 İTÜ günü  İTÜ  215 .yılı ( 1988 ) İTÜ  228 .yılı ( 2001 )
 1963 - 1964 İTÜ günü  İTÜ  216 .yılı ( 1989 ) İTÜ  229 .yılı ( 2002 )
 1964 - 1965 İTÜ günü  İTÜ  217 .yılı ( 1990 ) İTÜ  230 .yılı ( 2003 )
 1965 - 1966 İTÜ günü  İTÜ  218 .yılı ( 1991 ) İTÜ  231 .yılı ( 2004 )
 1966 - 1967 İTÜ günü  İTÜ  221 .yılı ( 1994 ) İTÜ  232 .yılı ( 2005 )
 21.04.1980 İTÜ günü  İTÜ  222 .yılı ( 1995 ) İTÜ  234 .yılı ( 2007 )
 21.04.1981 İTÜ günü  İTÜ  223 .yılı ( 1996 ) İTÜ  235 .yılı ( 2008 )
 21.04.1982 İTÜ günü  

 İTÜ MEZUN YILLIKLARI
 1934 - 1994  Elektrik - Elektronik Fak. Altmış Yılı
 1947 - 1948  İTÜ Arı Yıllığı
 1955 - 1956  İTÜ Arı Yıllığı
 1963 - 1964  Teknik Okul Yıllığı
 1969 - 1970  İTÜ Arı Yıllığı
 1971 - 1972  İTÜ Arı Yıllığı
 1972 - 1973  İTÜ Arı Yıllığı 200.Yıldönümü
 1973 - 1974  İTÜ Arı Yıllığı
 1978  İTÜ Arı Yıllığı
 1979  İTÜ Arı Yıllığı
 1980 - 1981  İnşat Fakültesi Yıllığı
 1983 - 1984  İnşaat Fakültesi Yıllığı
 1984 - 1985  Elektrik - Elektronik Fak. Yıllığı
 1986 - 1987  İTÜ Türk Musikisi Devlet Kons. Tarihçesi ve Mezunları Yıllığı
 1987  Kimya - Metalurji Fak. Yıllığı
 1987  İşletme Fakültesi Endüstri Bölümü Yıllığı
 1990  İnşaat Fakültesi Yıllığı
 1990 - 1991  İTÜ Spor Yıllığı
 1991 - 1992  İTÜ Spor Yıllığı

 İTÜ FAALİYET RAPORLARI
 ÖĞR. YILI  KONUSU
 1984 - 1985  İTÜ Faaliyet Raporu
 1986 - 1996  İTÜ Faaliyet Raporu
 2004 - 2010  İTÜ Faaliyet Raporu
 1961 - 1962  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Faaliyet Raporu
 1973 - 1981  İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fak. Kürsü Faaliyet Raporu
 1992 Ocak - Ekim Dönemi  İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Faaliyet Raporu
 1997 - 2000  İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Faaliyet Raporu
 1998 - 2000  İTÜ İnşaat Fakültesi Akademik Çalışma Raporu
 1997 Mayıs  İTÜ Rektörlüğü İstatistik Birimi Çalışma Raporu
 2007  İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu